VOLILNA SKUPŠČINA

VOLILNA SKUPŠČINA

Obveščamo Vas, da bo volilna skupščina Odbojkarskega kluba Kamnik, v ponedeljek, 26.3.2018, ob 16:30 uri v jedilnici ŠD Kamnik !

 

 

Obveščamo Vas, da bo volilna skupščina Odbojkarskega kluba Kamnik, v ponedeljek, 26.3.2018, ob 16:30 uri v jedilnici ŠD Kamnik !    
 

Dnevni red in predlog sklepov 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
 -  verifikacijska komisija ugotovi sklepčnost skupščine 
-  sprejmejo se predlagana delovna telesa (delovno predsedstvo, verifikacijska komisija, overovatelja zapisnika, zapisnikar)   2. 

2. Sprejem dnevnega reda skupščine 
- sprejme se predlagani dnevni red   

3. Poročilo verifikacijske komisije   

4. Potrditev zapisnika prejšnje skupščine  

5. Poročilo predsednika OK Kamnik in predsednikov organov in teles OK Kamnik (Nadzorni odbor, Disciplinska komisija, Strokovni svet) 

-  sprejme se poročilo predsednika OK Kamnik in ostalih komisij  

 

6. Sprejem letnega poročila za leto 2017  in finančnega plana za 2018
- sprejme se finančno poročilo za leto 2017  in finančni plan za 2018   

7. Razrešitev organov OK Kamnik za obdobje 2014-2018
-  Razrešijo se organi OK Kamnik za obdobje 2014-2018   

8. Volitve organov OK Kamnik za obdobje 2018-2022           
- Izvoli se nove organe OK Kamnik za obdobje 2018-2022   

9. Razno
 - pobude članov OK Kamnik   

Vljudno vabljeni !  


Dokumenti za prenos

Trenutno ni razpisanih tekem.

Prihajajoče TEKME odbojke

KLUBSKA OPREMA

oprema 2016/17

Tekme v živo


Odbojkarski klub Kamnik
Cankarjeva 1A
1241 Kamnik
Slovenija

T: 01 831 92 10
F: 01 831 92 11
M: 041 753 460 Hribar Peter
E: calcit.volleyball@gmail.com

 

Odnosi z javnostmi
E: marketing.calcitvolley@gmail.com

Matična številka: 5235804000
Davčna številka : SI 95304177
Najdi na zemljevidu