Vabilo na skupščino OK Kamnik

Vabilo na skupščino OK Kamnik

Redna skupščina Odbojkarskega kluba Kamnik v ponedeljek, 27.3.2017 ob 17:30 uri, v učilnici biologije v 3. nadstropju OŠ FRANA ALBREHTA!
Dnevni red in predlog sklepov:

1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
- verifikacijska komisija ugotovi sklepčnost skupščine
- sprejmejo se predlagana delovna telesa (delovno predsedstvo, verifikacijska komisija, overovatelja zapisnika, zapisnikar)

2. Sprejem dnevnega reda skupščine
- sprejme se predlagani dnevni red

3. Poročilo verifikacijske komisije

4. Potrditev zapisnika prejšnje skupščine
- sprejme se zapisnik skupščine z eventuelnimi dopolnili z dne 30.3.2016

5. Poročilo predsednika OK Kamnik in predsednikov organov in teles OK Kamnik (Nadzorni odbor, Disciplinska komisija, Strokovni svet)
- sprejme se poročilo predsednika OK Kamnik in ostalih komisij

6. Sprejem letnega poročila za leto 2016 in finančnega plana za 2017
- sprejme se finančno poročilo za leto 2016 in finančni plan za 2017

7. Razno
- pobude članov OK Kamnik


Vljudno vabljeni !Dokumenti za prenos

Trenutno ni razpisanih tekem.

Prihajajoče TEKME odbojke

KLUBSKA OPREMA

oprema 2016/17

Tekme v živo


Odbojkarski klub Kamnik
Cankarjeva 3
1241 Kamnik
Slovenija

T: 01 831 92 10
F: 01 831 92 11
M: 040/978 070 Vrhovnik Špela
E: calcit.volleyball@gmail.com


Odnosi z javnostmi
E: marketing.calcitvolley@gmail.com

Matična številka: 5235804000
Davčna številka : SI 95304177
Najdi na zemljevidu